Χάρτης Κατάταξη

135 Zenitsu Agatsuma

135 Zenitsu Agatsuma
Συντεταγμένες: 522|500
Πόντοι: 12.154
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)