Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #046

-Sweetest Love x3 #046
Συντεταγμένες: 429|496
Πόντοι: 9.793
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)