Χάρτης Κατάταξη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Η Ναξιώτισα).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Η Ναξιώτισα).
Συντεταγμένες: 506|478
Πόντοι: 9.790
Παίκτης: ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)