Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #102

-Sweetest Love x3 #102
Συντεταγμένες: 500|498
Πόντοι: 9.761
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)