Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 016

|ATH| 016
Συντεταγμένες: 500|498
Πόντοι: 9.540
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)