Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 030

|ATH| 030
Συντεταγμένες: 479|492
Πόντοι: 9.425
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)