Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #037

-Sweetest Love x3 #037
Συντεταγμένες: 479|492
Πόντοι: 9.771
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)