Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 021

|ATH| 021
Συντεταγμένες: 482|487
Πόντοι: 9.408
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)