Χάρτης Κατάταξη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( Η manager)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( Η manager)
Συντεταγμένες: 506|479
Πόντοι: 9.790
Παίκτης: ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)