Χάρτης Κατάταξη

0060 LEFONIAS1994

0060 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 497|494
Πόντοι: 9.618
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)