Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #034

-Sweetest Love x3 #034
Συντεταγμένες: 427|494
Πόντοι: 9.867
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)