Χάρτης Κατάταξη

03.ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ

03.ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ
Συντεταγμένες: 515|517
Πόντοι: 8.677
Παίκτης: ΖΕΥΣ 65
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)