Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #045

-Sweetest Love x3 #045
Συντεταγμένες: 427|495
Πόντοι: 9.793
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)