Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #035

-Sweetest Love x3 #035
Συντεταγμένες: 429|494
Πόντοι: 9.736
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)