Χάρτης Κατάταξη

C...001

C...001
Συντεταγμένες: 489|479
Πόντοι: 10.062
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)