Χάρτης Κατάταξη

|Xoρηγος sakispaok| 007

|Xoρηγος sakispaok| 007
Συντεταγμένες: 427|491
Πόντοι: 8.301
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)