Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #036

-Sweetest Love x3 #036
Συντεταγμένες: 427|491
Πόντοι: 9.735
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)