Χάρτης Κατάταξη

028 REC

028 REC
Συντεταγμένες: 483|484
Πόντοι: 10.068
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)