Χάρτης Κατάταξη

02.ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ

02.ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ
Συντεταγμένες: 517|515
Πόντοι: 8.900
Παίκτης: ΖΕΥΣ 65
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)