Χάρτης Κατάταξη

037

037
Συντεταγμένες: 534|567
Πόντοι: 10.505
Παίκτης: ΘΟΔΩΡΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)