Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #009

-Sweetest Love x3 #009
Συντεταγμένες: 518|517
Πόντοι: 10.399
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)