Χάρτης Κατάταξη

023 θες να παρεις και χωριο

023 θες να παρεις και χωριο
Συντεταγμένες: 563|461
Πόντοι: 7.254
Παίκτης: Ο πεπες ο κουπεπες
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)