Χάρτης Κατάταξη

042

042
Συντεταγμένες: 520|573
Πόντοι: 10.487
Παίκτης: ΘΟΔΩΡΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)