Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #079

-Sweetest Love x3 #079
Συντεταγμένες: 521|482
Πόντοι: 9.518
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)