Χάρτης Κατάταξη

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 18

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 18
Συντεταγμένες: 504|576
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)