Χάρτης Κατάταξη

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 21

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 21
Συντεταγμένες: 519|575
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)