Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #033

-Sweetest Love x3 #033
Συντεταγμένες: 426|494
Πόντοι: 9.736
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)