Χάρτης Κατάταξη

C...041

C...041
Συντεταγμένες: 475|502
Πόντοι: 9.877
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)