Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #012

-Sweetest Love x3 #012
Συντεταγμένες: 488|521
Πόντοι: 9.640
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)