Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #077

-Sweetest Love x3 #077
Συντεταγμένες: 481|485
Πόντοι: 9.783
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)