Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #031

-Sweetest Love x3 #031
Συντεταγμένες: 423|493
Πόντοι: 9.564
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)