Χάρτης Κατάταξη

C...052

C...052
Συντεταγμένες: 492|509
Πόντοι: 9.773
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)