Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #032

-Sweetest Love x3 #032
Συντεταγμένες: 424|494
Πόντοι: 9.565
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)