Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #074

-Sweetest Love x3 #074
Συντεταγμένες: 518|470
Πόντοι: 9.736
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)