Χάρτης Κατάταξη

Sweetest Love x3 *059*

Sweetest Love x3 *059*
Συντεταγμένες: 518|470
Πόντοι: 5.748
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)