Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #014

-Sweetest Love x3 #014
Συντεταγμένες: 514|521
Πόντοι: 10.387
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)