Χάρτης Κατάταξη

105 Giyu Tomioka

105 Giyu Tomioka
Συντεταγμένες: 525|496
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)