Χάρτης Κατάταξη

|Xoρηγος sakispaok| 005

|Xoρηγος sakispaok| 005
Συντεταγμένες: 424|492
Πόντοι: 5.725
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)