Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #030

-Sweetest Love x3 #030
Συντεταγμένες: 424|492
Πόντοι: 9.544
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)