Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #015

-Sweetest Love x3 #015
Συντεταγμένες: 488|523
Πόντοι: 9.555
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)