Χάρτης Κατάταξη

C...032

C...032
Συντεταγμένες: 507|490
Πόντοι: 9.845
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)