Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #029

-Sweetest Love x3 #029
Συντεταγμένες: 423|492
Πόντοι: 9.451
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)