Χάρτης Κατάταξη

108

108
Συντεταγμένες: 493|420
Πόντοι: 3.210
Παίκτης: domouk73
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)