Χάρτης Κατάταξη

C...035

C...035
Συντεταγμένες: 495|507
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)