Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #016

-Sweetest Love x3 #016
Συντεταγμένες: 519|517
Πόντοι: 10.022
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)