Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #017

-Sweetest Love x3 #017
Συντεταγμένες: 488|524
Πόντοι: 9.555
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)