Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #078

-Sweetest Love x3 #078
Συντεταγμένες: 515|478
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)