Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #092

-Sweetest Love x3 #092
Συντεταγμένες: 522|485
Πόντοι: 9.518
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)