Χάρτης Κατάταξη

C...014

C...014
Συντεταγμένες: 473|496
Πόντοι: 9.988
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)