Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #001

-Sweetest Love x3 #001
Συντεταγμένες: 510|475
Πόντοι: 9.807
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)