Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 001

|ATH| 001
Συντεταγμένες: 510|475
Πόντοι: 9.807
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)