Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #081

-Sweetest Love x3 #081
Συντεταγμένες: 521|483
Πόντοι: 9.439
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)