Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #084

-Sweetest Love x3 #084
Συντεταγμένες: 522|484
Πόντοι: 9.518
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)