Χάρτης Κατάταξη

Sweetest Love x3 *069*

Sweetest Love x3 *069*
Συντεταγμένες: 522|484
Πόντοι: 5.280
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)