Χάρτης Κατάταξη

tsr 069

tsr 069
Συντεταγμένες: 509|501
Πόντοι: 10.273
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)