Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #082

-Sweetest Love x3 #082
Συντεταγμένες: 523|483
Πόντοι: 9.442
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)