Χάρτης Κατάταξη

111 Kyojuro Rengoku

111 Kyojuro Rengoku
Συντεταγμένες: 528|493
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)